НачалоОбщина СевлиевоТуризъмПаметникът на Свободата

Паметникът на Свободата

 

 

 


Паметникът на Свободата в Севлиево е сред първите монументални  паметници на загиналите в Априлското въстание и Освободителната война в млада България. Идеята е на оцелелите опълченци и поборници, обединили се през 1882 г. в опълченско дружество „Лев”. Като първа задача в устава им е записано „...да се въздигне паметник в града, който да напомня за загиналите опълченци, въстаници и поборници...”
Първите средства били събрани до края на 1882 г. от членски внос и дарения на граждани. Тогавашният архитект на Севлиевски окръг Геслер изработил скица и план. Италианският майстор каменоделец Дебонно Аполони изработил постамента и красивата колона и тя била поставена приблизително на мястото, където след кървавия разгром се издигнали бесилки за осем от ръководителите на въстанието. Художникът Отто Хорейши нарисувал проект на статуята – млада жена, символизираща свободна България. В лявата си ръка тя държи лавров венец, за да увенчае загиналите за свободата, а с дясната зове с тръба за обединението на българските земи. Известният Петко Р. Славейков, с когото българската общност в Севлиево поддържала близки връзки, подбрал текстове /два от които авторски/ за четирите бронзови плочи на постамента.
За изработването на статуята била направена поръчка в известната тогава в цяла Европа фабрика за художествено леене „Рихард Вагнер”. Прекрасната творба е дело на италианския скулптор Арнолдо Дзоки /1862 – 1940/, автор на множество известни статуи по света, сред които монумента на цар Освободител в София, Свободата в Русе и скулптурни творби във Видин, Пловдив, Оряхово. Сред най-известните му творби по света са паметниците на Колумб на Буенос Айрес, Гарибалди в Болоня, свети Франциск от Асизи в Кайро и много други.
Всичко това отнело 12 години и около 30 000 златни лева, две трети от дарения. През февруари 1894 г. статуята била изпратена с кораб и от Виена пристигнала в Свищов. От там с волски коли била превозена до Севлиево. На 8 септември 1894 г. се състояло тържественото откриване на Паметника на свободата в Севлиево. За да отдаде своята почит на загиналите присъствало хилядно множество.
От тогава и до днес на всички паметни дни и чествания Паметникът на Свободата е обсипван с венци и цветя. Около него през десетилетията протича градския живот и той се превръща в символ на града. Символ на свободния град и свободните хора, които не забравят героите си.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.