НачалоОбщина СевлиевоТуризъмДом-музей „Д-р Атанас Москов”

Дом-музей „Д-р Атанас Москов”

Доктор Атанас Москов е една от най-светлите личности в новата история на България – доктор по международно право, член на Изпълнителния комитет на Социалистическия интернационал, почетен председател на БСДП, почетен гражданин на Севлиево. Приживе той е мъдрец, философ, борец за социални правдини, топъл и отзивчив събеседник и съветник. През 1903 г., когато той се ражда, в Севлиево вече има изградена силна и влиятелна организация на БСДП, един от нейните дългогодишни ръководители е неговият кръстник Андрея Конов, там членуват и по-големите му братя. В гимназиалните класове Атанас Москов става основател и председател на младежката социалдемократична група „ Жан Жорес”. Следва две специалности в София и същевременно е секретар на  Младежкия социалдемократически съюз като междувременно работи, за да живее. Водоразделна за него е 1927 година, когато се включва в европейското социалдемократическо движение. В Брюксел успешно съчетава работата в Изпълнителния комитет на Социалистическия интернационал с подготовката на докторска дисертация по международно право.
След 1935 г. в България се установява военно-монархическа диктатура и той не се поколебава да тръгне за родината заедно с младата си съпруга Рене, за да помогне за възстановяване на демократичните принципи. В България е избран за народен представител, член е на опозицията през 40-те години, и изкарва седем тежки години като концлагерист в Белене. Въдворен е със семейството си в Севлиево и от 1954 до 1965 година работи като машинописец в Психиатричната болница. През 1989 г. заедно с няколко свои съмишленици възстановяват БСДП и става неин почетен председател. Общинският съвет го обявява и за почетен гражданин на Севлиево. След смъртта му неговото име носи един от големите квартали на града.
Скромният дом, в който д-р Атанас Москов живя през последните 42 години от живота си и където написа по-голямата част от трудовете си, сега е превърнат в музей. Той пази спомена за семейство Москови и атмосферата, в която те живяха.

 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.