НачалоНовиниНаправиха първа копка на „Хоталич“

Направиха първа копка на „Хоталич“

Кметът на общината д-р Иван Иванов, заедно с областния управител на Габрово Мариян Костадинов и управителите на фирмите за строително-монтажни дейности, направиха първа копка, с което дадоха официален старт на проекта „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич“. Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Спас.

Днес даваме старт на един проект, който има не само важно местно значение, но и национално, заяви кметът. Този проект ще превърне Севлиево в една атрактивна туристическа дестинация, както за българските, така и за чуждестранните туристи. Убеден съм, че няма човек, който да е посетил това място и да не иска да се върне втори път, допълни кметът.

В своето обръщение областният управител сподели, че с този проект община Севлиево прави абсолютно всичко необходимо това място да се посещава първо от жителите на града и техните деца, а също така и от туристите. Това е начинът да покажем на света, че тук, по тези места има хилядолетна история, добави Костадинов.

Директорът на Историческия музей в Севлиево Найден Петров разкри любопитни исторически факти около четвъртия по големина средновековен град „Хоталич“.

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.